Hvorfor benytte Trinnvis TF-CBT?

Målet med Trinnvis TF-CBT er at barnet blir hjulpet til å håndtere tanker, stress og atferd som har blitt forstyrret av traumeopplevelsen(e).

Metoden tar sikte på endre adferd, følelser og tankemønster knyttet til traumeopplevelsen gjennom målrettede samtaler i kombinasjon med avslapning-, eksponering- og mestringsøvelser.

Fortrinn med Trinnvis TF-CBT:

  • Både terapeuter og familier som har benyttet Trinnvis TF-CBT rapporterer positive erfaringer med behandlingsmetoden (Salloum, m. fl., 2015).
  • Trinnvis TF-CBT kan forhindre at mindre psykiske plager utvikler seg til omfattende og vedvarende helseproblem.
  • Behandlingsforløpene er korte og effektive (ca. 12-15 uker).
  • Trinnvis TF-CBT bidrar til å utløse ressurser hos omsorgspersoner, som styrker deres evne til å hjelpe og gi trygghet til barnet.
  • Behandlingen er delvis hjemmebasert og kan tilpasses ulike behov og situasjoner.
  • Behandlingen kan bidra til god ressursutnyttelse (Salloum, m. fl., 2016).
  • TF-CBT, som er en mer intensiv versjon av Trinnvis TF-CBT, er tilgjengelig hos BUP ved behov for mer intensiv behandling.

Hvor tilbys Trinnvis TF-CBT?

Trinnvis TF-CBT er i første omgang et tilbud i et utvalg kommuner i forskjellige deler av landet. For å sikre grunnleggende traume-kompetanse hos tilbyderne, er tilbudet til å begynne med lagt til kommunepsykologer i kommuner med tilknytning til BUP.

 

Tilbake til hovedsiden.