Studentintervju: Janita Flem Tomren

«Kvaliteten på forelesningene er gjennomgående svært høy, noe som gir inspirasjon og motivasjon.»

Tomren er student på Mastergradsprogrammet i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumer.

Nåværende yrke: Lærer ved Ålesund Voksenopplæringssenter, NFI (norsk for innvandrere).

Bakgrunn for at du søkte opptak til masteren, og hvilke forventninger hadde du til studiet?
– Første gang jeg hørte om ”Master i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer” var i en samtale med Solveig Gravråkmo, RVTS, etter et kurs hun holdt på BUP i Ålesund. Jeg hadde lenge kjent på et behov for å heve kompetansen min i arbeidet med flyktninger og innvandrere. Kurset hadde fokus på flyktninger og traumatisering, og jeg opplevde at hun beskrev utfordringer jeg sto i som norsklærer. En stor takk til Solveig som satte meg på tanken om å søke!

Hvordan synes du studiet har vært så langt?
– Jeg føler meg kjempeheldig. Kvaliteten på forelesningene er gjennomgående svært høy, noe som gir inspirasjon og motivasjon. Foreleserne er engasjerte og ikke minst imøtekommende, noe jeg setter stor pris på.

Samtidig skal jeg ikke legge skjul på at studiet er krevende. Det er mye å lese og ukesoppgavene har tatt mye tid. Å kombinere jobb og studier er utfordrende, men gir også en unik mulighet til å prøve ut det vi lærer på studiet i jobbhverdagen vår. Med relativt lang reisevei er det en stor fordel at samlingene er ukesamlinger, da dette gjør det lettere med hensyn til å få kabalen med familie, jobb og studier til å gå opp.

Er det noe du er spesielt fornøyd med?
– Det faglige nivået, bredden i temaer i forelesningene og tilgjengeligheten til forskere/lærere.

Vi har blitt sterkt oppfordret til å knytte kontakter med medstudenter, noe som har utvidet nettverket mitt, gitt meg nye venner og ikke minst mange å diskutere fag med.

At foreleser Ayna Johansen fikk oss til å dele uferdige oppgaver/utkast med hverandre allerede i første semester forandret min tilnærming til skriftlige oppgaver. Hun delte raust av sin store kunnskap om oppgaveskriving, og gav meg en skriveglede som vil følge meg i lang tid framover.

Får du brukt det du lærer i ditt daglige virke?
– Ja, det gjør jeg. Som nevnt er det mye å lese, men samtidig er foreleserne flinke til å komme med praktiske tips og råd. Jeg opplever studiet som svært matnyttig.

Hvem tenker du dette studiet passer for?
– Alle som ønsker å heve sin kompetanse om vold og traumatisk stress.