Studentintervju: Reidar Haug

«Det er nyttig å se helheten i rus- og volds- og selvmordsfeltet, for det er mange sammenhenger her. Jeg føler meg privilegert som får møte og diskutere fag med så mange mennesker med allsidig bakgrunn.»

Haug er student på Mastergradsprogrammet i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumer.

Alder: 38 år

Bosted: Volda

Tidligere utdannelse: Barnevernspedagog

Nåværende yrke: Jobber med enslige flyktninger

Bakgrunn for at du søkte opptak til masteren, og hvilke forventninger hadde du til studiet?
– Jeg så behovet for kompetanseheving og egenutvikling. Jeg hørte om studiet gjennom en kollega. Jeg følte behov for å få en bedre forståelse for traumer og å kunne overføre det til arbeidshverdagen min. Og så tror jeg jeg får flere jobbmuligheter etter et slikt studie.

Hvordan synes du studiet har vært så langt?
– Det er fantastisk å kunne reise bort en uke å være på skole! Og så er det nyttig å se helheten i rus- og volds- og selvmordsfeltet, for det er mange sammenhenger her. Jeg føler meg privilegert som får møte og diskutere fag med så mange mennesker med allsidig bakgrunn.

Får du brukt det du lærer i ditt daglige virke?
– Jeg merker at jeg har fått større kompetanse til å kjenne igjen og forholde meg til det som skjer i møtet med traumatisert ungdom. Jeg har også begynt å holde forelesninger om dette temaet i ved mitt arbeidssted og i lokalmiljøet.

Hvordan er det å kombinere studier med jobb?
– Arbeidsmengden er stor, men for meg gjaldt det å bestemme meg for å gjennomføre og være innstilt på at det blir mye å gjøre, så det har ikke vært noe problem. .

Hvem tenker du dette studiet passer for?
– Studiet passer for alle som jobber med mennesker.

Kan masterstudiet være en arena for å bygge nettverk du kan få bruk for i ditt fremtidige virke?
– Jeg har blitt kjent med mange mennesker med ulik bakgrunn, som jobber med det samme som jeg gjør. Da har jeg fått et nettverk av mennesker jeg kan kontakte om jeg har noen spørsmål. På studiet lærer vi å snakke et språk som profesjonaliserer måten vi samarbeider på. Vi vet mer om hverandres fagfelt og arbeidsmåte og da blir det lettere å samarbeide til det beste for klientene.