Studentintervju: Rune Johnsen

«Studiet passer for alle som jobber i politiet, for helsepersonell, brannvesenet, og utrykningspersonell. Jeg ser for meg at det kan være nyttig også for ledere.»

Johnsen er student på Mastergradsprogrammet i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumer.

Alder: 46 år

Bosted: Askim

Tidligere utdannelse: Politi   Nåværende yrke: Lærer på Politihøgskolen

Bakgrunn for at du søkte opptak til masteren, og hvilke forventninger hadde du til studiet?
– Jeg ble tipset om studiet av en kollega, og ble fenget av tittelen på studiet og innholdet.

Jeg så frem til å forstå et større bilde av traumer, vold, rus og selvmord. Det er relevant for ALT politiet arbeider med. Dette studiet gir et større og videre bilde på fenomenene enn Politihøyskolen gjør.

Hvordan synes du studiet har vært så langt?
– Studiet så langt har vært veldig bra. Det skinner godt igjennom at de som organiserer studiet ønsker å få så mange som mulig igjennom dette studiet på best mulig måte. Og de tar tilbakemeldinger fra studentene på alvor.

Jeg hadde forventet at det skulle bli mye jobbing, og det er innfridd. Studiet har også innfridd mine faglige forventninger. Det er flinkt forelesere som holder en imponerende faglig kvalitet. Jeg har også satt pris på å treffe mange nye mennesker med annen bakgrunn enn meg selv.

Får du brukt det du lærer i ditt daglige virke?
– Dette er en veldig yrkesrettet master. Temaene er lette å kjenne igjen fra arbeidshverdagen. Jeg lærer meg å finne gode oppdaterte kilder som jeg kan bruke i egen undervisning på Politihøyskolen. Og så ser jeg etter hvilken kompetanse medstudentene min har, om det er aktuelle forelesere på Politihøyskolen.

Hvem tenker du dette studiet passer for?
– Studiet passer for alle som jobber i Politiet, for helsepersonell, brannvesenet, og utrykningspersonell. Jeg ser for meg at det kan være nyttig også for ledere.

Kan masterstudiet være en arena for å bygge nettverk du kan få bruk for i ditt fremtidige virke?
– Mine medstudenter her utgjør en allsidig faggruppe. Her er det mange fra forskjellige yrkesgrupper som politiet jobber med i det daglige.
Det tverrfaglige og -etatlige blir vektlagt stadig mer. Det å ha innsikt i hverandres arbeidsområder og -metoder gjør det mye lettere å samarbeide.

Jeg håper og tror at jeg kommer til å ta kontakt med mine medstudenter også ved senere anledninger, for å kunne samarbeide.

Dette er en veldig yrkesrettet master. Temaene er lette å kjenne igjen fra arbeidshverdagen. Jeg kommer til å anbefale dette studiet videre!