For intervjuere i Utøyastudien

Gode intervjuere er helt avgjørende i prosessen i å få samlet inn gode data. Høsten 2019 vil vi være i gang med nye intervjuer og vi er enormt takknemlige at du har mulighet til å være med videre i dette viktige arbeidet.

Høsten 2019 vil fjerde intervjurunde (T4) i Utøyastudien finne sted. Ved T1, T2 og T3 har overlevende fra Utøya over 13 år og deres foreldre/omsorgsgivere blitt invitert til å delta. Ved T4 vil alle som var på Utøya 22.juli 2011 og deres foreldre/omsorgspersoner bli invitert til å delta i studien, også de som ikke har deltatt tidligere.

Intervjuet vil hovedsakelig bli gjennomført på samme måte som tidligere, men i år vil både intervju og spørreskjema gjennomføres via et nettbasert spørreskjema på iPad. Alle intervjuere som ikke er ansatte ved NKVTS vil få utdelt en utlåns iPad i intervjuperioden. Intervjuer og deltaker bestemmer i fellesskap tidspunkt og sted for intervju, og intervjuet vil ta omtrent en time.

Håndbok for intervjuere
Vi har utarbeidet en håndbok som inneholder alt av informasjon rundt intervju-prosessen. Denne håndboken blir også sendt ut per post. Du kan også laste den ned ved å trykke på denne linken: Håndbok intervjuere

Viktige datoer:

  • Intervjuseminar 31.08.2019. Informasjonsskriv og program sendes per mail.

Under illustreres prosessen av datainnsamlingen

Prosess for datainnsamling. Åpne bilde i ny fane for full oppløsning

T4 gjennomføres ved hjelp av iPad

Denne intervjurunden vil vi ta i bruk en nettbasert løsning for innsamling av data, og intervjuerne vil få utdelt utlåns-iPader fra NKVTS. Det vil benyttes et nettbasert spørreskjema til både intervjudelen og selvutfyllingsdelen av intervjuet. For lydopptak av åpne spørsmål vil vi ta i bruk en diktafon-app. Både spørreskjema, diktafon-app og instruksjonsvideo til aktivgraf vil være installert og lett å finne på iPaden.

Spørreskjemaet er utviklet via tjenesten Nettskjema ved Universitetet i Oslo. Nettskjema er en sikker løsning for datainnsamling via nett.  Alle data, både lydopptak og svar på spørreskjema, lagres direkte i Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved USIT/UiO. TSD oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. Dataene vil dermed ikke lagres lokalt hverken på iPad eller i Nettskjema, og kun autoriserte prosjektmedarbeidere vil ha tilgang til dem.

 

Aktigrafer

Deltakerne inviteres denne gang til å delta i en måling av søvn og aktivitet. Bakgrunnen for dette er at mange berørte kan slite med søvn og endret aktivitetsnivå. Vi vil ved hjelp av en sensor (axivity) som festes til beinet i 7 dager måle aktivitetsnivå hos de deltakerne som ønsker dette. Sensorer og oppfølging av målinger vil administreres av prosjektgruppen ved NKVTS. Under intervjuet ber vi dere om å vise en informasjonsvideo om disse målingene til deltakerne, besvare enkle spørsmål eller henvise deltakeren videre til prosjektgruppen. Intervjueren trenger ikke å tenke mer over aktivitetsmåler eller utføringen av dette.

Sensoren Axivity X3 er utviklet ved Newcastle University. Den er validert og brukes i en rekke studier internasjonalt, blant annet HUNT4 ved NTNU hvor det er gjennomført bevegelses- og aktivitetsmålinger på 39 000 personer. Sensoren skal plasseres midt på lårmuskelen omtrent ti centimeter over kneet. Deltakeren kan trene, dusje og sove som vanlig, men badstue bør unngås.

Ved spørsmål om aktigrafene ta kontakt med Anne Lie Andreassen: a.l.andreassen@nkvts.no

Samtykkeskjema

Samtykkeskjema skal fylles ut og signeres før hvert intervju. Det skal ikke noteres informant-id på disse. Deltakerne kan delta i studien selv om de ikke samtykker til innsamling av registerdata og/eller å delta i måling av aktivitetsnivå. Deltakeren kan når som helst trekke seg fra studien uten å oppgi noen grunn for dette.

Du vil motta samtykkeskjemaer på seminaret og på mail.

Reiseregninger (kommer)

NKVTS dekker utgifter knyttet til opplæringsseminar og intervjuer, mer info kommer på denne siden.

Se eksempel på utfylt reiseregning her: (bilde)

«Hva gjør du hvis-?» (kommer)

Hva kan typisk gå galt under intervju på iPad?

Beredskap 

Om du skulle ha behov for assistanse eller rådføring i forbindelse med et intervju, kontakt prosjektgruppen ved å trykke her

Kontaktinformasjonen til RVTS-loser i hvert fylke:

RVTS Nord: Christy Benedict Edvardsen, christy.benedict.edvardsen@unn.no, tlf 77 75 43 68
RVTS Midt: Knut Hermstad, knut.hermstad@stolav.no, tlf 97 14 47 92
RVTS Vest: Venke A. Johansen, venke.agnes.johansen@helse-bergen.no, tlf 92 25 57 19
RVTS Sør: Ragnhild Laukvik Leite, ragnhild.leite@rvtssor.no, 92 87 02 47
RVTS Øst: Nils Petter Reinholdt, nils.petter.reinholdt@rvtsost.no, tlf 99 43 82 34