Los-kontakt og informasjon

Utøyastudien samarbeider tett med los over hele landet. Under finne du informasjon om losen du kan kontakte i din region.

Over hele landet er det i år blitt etablert en Los-ordning for at rammede skal få bedre veiledning og finne frem til egnede hjelpetiltak. De fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), har alle slike «Los-er» som skal bistå berørte. Utøyastudien samarbeider med losene og intervjuer og informant kan kontakte dem direkte ved behov. Intervjuere i Utøyastudien kan i likhet med rammede etter terroren 22. juli kontakte losene direkte. Her finner du kontaktinformasjon til los i din region:

Kontaktinformasjon til los i hver region: