Skyberg, L. F. (2020). Har retten krav på et ansikt? – Bruk av niqab i retten. Nytt Norsk Tidsskrift(149).