Kiil, M. (2019). Mellom kaffe og Gud: Psykisk helse og emosjonelle landskap i Nord-Troms. In J. I. Nergård & P. Vitebsky (Red.) Kulturen som pasient. Uvanlige møter for vanlige folk (pp. 84-98). Universitetsforlaget.