Topic: Disasters, terror and stress management

Skarstein, D., & Schultz, J. H. (2019). Endrede identiteter - hvem er jeg nå? In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk.