Topic: Violence and abuse

Grøvdal, Y. (2019). Hvor lite skal du finne deg i? Politiets kampanje mot vold i parforhold. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 215-232). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-12