Smette, I., Stefansen, K., & Strandbu, Å. (2017). Den lille og den store selvstendigheten - ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet. In O. Erstad & I. Smette (Red.) Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid (pp. 136-149). Cappelen Damm Akademisk.