Strandbu, Å., Stefansen, K., & Wiig, A. C. (2017). Læring i idrett og skole. In O. Erstad & I. Smette (Red.) Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid (pp. 74-93). Cappelen Damm Akademisk.