Martinsen, M. (2016). Forebygging av spiseforstyrrelser - en del av kroppsøvingsfaget? In E. E. Vinje (Red.) Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (pp. 170-200). Cappelen Damm Akademisk.