Topic: Violence and abuse

Skjørten, K. (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse. In I. Ikdahl & V. B. Strand (Red.) Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier (pp. 167-182). Gyldendal Juridisk.