Topic: Violence and abuse

Holt, T. (2016). Betydningen av foreldres reaksjoner og støtte. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 63-75). Universitetsforlaget.