Topic: Violence and abuse

Lien, I. L. (2016). Ungdoms vei inn i gjenger og narkotikaomsetning. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 124-138). Universitetsforlaget.