Topic: Violence and abuse

Sommerfeldt, M. B., & Øverlien, C. (2016). Barnevernstjenestens møte med barn og unge som opplever vold i hjemmet. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 183-199). Universitetsforlaget.

The Researchers