Topic: Violence and abuse

Øverlien, C. (2016). Mot en bedre forståelse av barn med minoritetsbakgrunn i Krisesenter for mishandlede kvinner. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget.

The Researchers