Brunovskis, A. (2015). Innlevelse, kunnskap og erfaring. Å legge til rette for godt skjønn. In H. Fossheim & H. C. Ingierd (Red.) Etisk skjønn i forskning (pp. 51-60). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215025162-2015-05