Berg, A. O., & Bækkelund, H. (2015). Differensialdiagnostiske vurderinger ved schizofreni og komplekse dissosiative lidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(3), 247-254.

The Researchers