Strandbu, A., & Schultz, J. H. (2015). Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom. Barn, 33(2), 41-53. doi:10.5324/barn.v33i2.3449