Øverlien, C. (2014). Barn som opplever vold mot mor – definisjoner, konsekvenser og behov for hjelp. In K. Narud (Red.) Vold mot kvinner (pp. 161-173). Cappelen Damm Akademisk.

The Researchers