Skilbrei, M. L. Ø., Smette, I., & Stefansen, K. (2013). Seksuell vold - en introduksjon. Sosiologi i dag, 43(4), 5-14.