Lynnebakke, B., & Fangen, K. (2011). Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap :. Sosiologi i dag, 41(3/4), 133-155.