Ryen, E., Wold, A. H., & Pastoor, L. d. W. (2009). "Det er egen tolkning, ikke direkte regler." Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål. In R. E. Hvistendahl (Red.) Flerspråklighet i skolen (pp. 139-166). Universitetsforlaget.