Skjørten, K. (2009). Partnervold blant eldre. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 6(2), 120-128.