Dullum, J., (2009). Fengslene og de psykiatriske institusjonene like eller forskjellige?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.