Dullum, J., (2008). Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.