Skjørten, K. (2007). Hva er det med menn som slår? In K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (Red.) Bjørnen sover. Om vold i familien (pp. 84-87). Aschehoug & Co.