Gjermo, H., Lømo, B., & Lundgaard, R. (2007). Brukermedvirkning i rusbehandling - er det mulig? In A. Ulvestad, A. K. Henriksen, A. G. Tuseth & T. Fjeldstad (Red.) Klienten - den glemte terapeut - Brukerstyring i psykisk helsearbeid (pp. 166-181). Gyldendal Akademisk.