Tjersland, O. A., Helskog, G. H., & Lærum, K. T. (2007). De voksnes reaksjoner på bruddet. In G. H. Helskog & K. T. Lærum (Red.) Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd (pp. 47-54). Modum Bad -Samlivssenteret.