Topic: Violence and abuse

Grøvdal, Y. (2007). Voldsutsatte kvinners erfaringer med rettssystemet - sak eller problem? In K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (Red.) Bjørnen sover. Om vold i familien (pp. 164-172). Aschehoug & Co.