Skyberg, L. F., & Kolflaath, E. (2006). Bevisteori på dagsorden. Kritisk juss, 32(3), 259-261.