Smette, I., & Stefansen, K. (2006). "Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep.." Kvinners fortolkninger av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning, 47(1), 33-57.