Meyer, M. (2006). Gruppetilnærminger med traumatiserte flyktninger med fokus på kunst- og uttrykksterapi. In S. Dahl, N. Sveaass & S. Varvin (Red.) Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: veileder (pp. 45-56). .