Jakobsen, M., Anstorp, T., & Benum, K. (2006). Dissosiasjon- noen diagnostiske overveielser. In T. Anstorp, K. Benum & M. Jakobsen (Red.) Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg (pp. 89-101). Universitetsforlaget.