Larsen, T. M., Knudsmoen, H., Holth, P., Nissen, P., Schultz, J. H., Tveit, A., & Torsheim, T. (2006). Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. In Forebyggende innsatser i skolen: Rapport fra forskergruppen, oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial og helsedirektoratet, om problematferd, rusforebyggende arbeid. læreren som leder og implementeringsstrategier (pp. 12-59). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet.