Skjørten, K. (2004). Forståelser av overgrep i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål(3-4), 150-171.