Lien, I. L. (1991). En partikularistisk og en universalistisk moral - om grenser for emosjoner, empati og lojalitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift(2).