Skjørten, K. (1988). Slå på ring.. Kirke og kultur, 311-322.