Skjørten, K. (2002). Lov og rett mot familievold? [] Norwegian only. Pax Forlag.