Dullum, J. V., (2019). Beskyttelsestiltak for voldsutsatte - idealer og realiteter. .Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet, Oslo.