Burrell, L. V., Rostad, H. M., Wentzel-Larsen, T., Skinner, M. S., & Sogstad, M. K. R. (2022 October). Tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester: PƄvirkningen av individuelle og kommunale karakteristikker. Foredrag pƄ The 7th National conference of Care Research.