Fagermoen, E. M., Jensen, T. K., Marianne, M., & Ormhaug, S. M. (2022 May). Foreldrenes opplevelse av å hjelpe barna sine med å få det bedre gjennom Trinnvis TF-CBT. Foredrag på NKVTS-konferansen om kunnskapsbasert traumebehandling, Oslo.