Dullum, J. V., (2022). Bør omvendt voldsalarm brukes mer?. .Rettssikkerhetskonferansen 2022, Oslo.