Sandmoe, A. (2021 February). Voldsutsatte menn og hjelpeapparatet. Foredrag på Frokostseminar om vold mot menn, webinar.