Sandmoe, A. (2021 October). Forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot sårbare voksne. Eldre hjemmeboende personer som er voldsutsatte-konsekvenser for helse og livskvalitet. Foredrag på Seminarrekke for helse- og omsrogspersonelll, webinar.