Sandmoe, A. (2021 November). Vald i nære relasjonar - eit utfordrande folkehelse-problem for kommunane?. Foredrag på Den årlige folkehelsekonferansen, webinar.