Birkeland, M. S., Blestad, C., Skar, A. M. S., Thoresen, S., & Jensen, T. (2021 November). Brukermedvirkning i utvikling av app til bruk i behandling av PTSD. Foredrag på Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, Lillehammer.