Andersen, A. J. (2020 October). Forskning om veteraner og deres familier, presentasjon av et nytt forskningsprosjekt. Foredrag på Nasjonalt fagnettverk for veteraner.